Start
Holaberget
For beboere
Fotogalleri
Vaktmester
Styret
Bate BBL
Send e-post til styret

Borettslaget Holaberget

Borettslaget Holaberget ble bygget av Stavanger Boligbyggelag og først flyttet inn i 1987. Holaberget har en litt spesiell arkitektur. Det er lagt stor vekt på å skape en rekkehusbebyggelse med særpreg.

Borettslaget består av 80 rekkehusleiligheter - fordelt på:

  • 26 2-roms leiligheter (76m2/84m2)
  • 36 3-roms leiligheter (116m2)
  • 18 4-roms leiligheter (137m2)

Bebyggelsen er gruppert i 3 hovedgrupper omkring plassdannelser av ulik størrelse og utforming. Fellesarealer til lek og rekreasjon er i hovedsak lagt til disse plassene i forlengelsen av de hageparsellene. Hovedgarasjen, som inneholder 1 bilplass pr. leilighet, ligger sentralt i området. Gjesteparkering er lokalisert ved ankomstveiene til hovedgarasjen.